cau truc
  • cau truc
  • cau truc
  • cau truc
      Tel:   (028) 6275.3579 Hotline: 0903.004.899 Email: cautrucmiennam@gmail.com
(028) 6275.3579   |   0903.004.899

Sản phẩm

 

SẢN PHẨM CỦA CẦU TRỤC MIỀN NAM

   CẦU TRỤC MIỀN NAM          CỔNG TRỤC MIỀN NAM           THANG MÁY                      BÀN NÂNG

Cầu trục dầm đôi               Cổng trục dầm đôi                  Thang máy tải người        Bàn nâng thủy lực

Cầu trục dầm đơn             Cổng trục dầm đơn                 Thang máy tải hàng