cau truc
  • cau truc
  • cau truc
  • cau truc
      Tel:   0903.004.899 Hotline: 0903.004.899 Email: cautrucmiennam@gmail.com
0903.004.899   |   0903.004.899

Cầu trục dầm đơn

Mô tả: Cầu trục dầm đơn có kết cấu nhỏ gọn, kinh tế, tiết kiệm không gian và áp dụng trong điều kiện khai thác trung bình

     

Các sản phẩm khác