cau truc
  • cau truc
  • cau truc
  • cau truc
      Tel:   (028) 6275.3579 Hotline: 0903.004.899 Email: cautrucmiennam@gmail.com
(028) 6275.3579   |   0903.004.899

Khảo sát và Thiết kế

QUY TRÌNH KHẢO SÁT THIẾT KẾ : Khảo sát - Thiết kế dựa trên những thông số thực tế hoặc những thông số cụ thể trên bản vẽ thi công nhà xưởng. Để tiến hành tính toán độ lớn của dầm theo tải trọng của chủ đầu tư yêu cầu.